אמא מחליפה: הבנייה של אמהות

01/08/2011

התוכנית "אמא מחליפה", המשודרת בערוץ 2 מוגדרת כתוכנית דוקומנטארית ישראלית, המתבססת על הפורמט של התוכנית הבריטית .wife swap מאחר ותוכנית דוקומנטארית מתיימרת להציג את המציאות יש חשיבות ממעלה ראשונה לבחון אותה על ייצוג המציאות בה בכלל, ועל ייצוג האמהות בה בפרט כדי להבין את מודל האמהות בישראל ולחשוף את הבנייתו דרך אמצעי התקשורת. תוכנית הטלוויזיה "אמא מחליפה", הינה הפקה מקורית ישראלית עדכנית, ואי לכך הזדמנות פז לחקר דמות האם הישראלית בתרבות הישראלית.

אמא מחליפה לפי הגדרת יוצריה הינה "סדרה דוקומנטארית חדשה, המפגישה בין שתי משפחות בעלות רקע שונה לחלוטין, תוך ניסיון לבחון את ערכי המשפחה הישראלית על גווניה השונים", אך בכתבות אינטרנט רבות הוגדרה כתוכנית מציאות (reality tv). חוסר הדיוק בשיוכה של התוכנית לזאנר מסוים, מצביע על בעיה עמוקה יותר בעידן הטלוויזיה בעשור האחרון. פעמים רבות תוכנית המוגדרת כדוקומנטארית היא למעשה הכלאה בין זאנרים שונים כגון: דוק-ריאלטי, דוק-דרמה. תוכנית דוקומנטארית חדלה מלצפות במציאות (observe), אלא מציגה מציאות כרצונה (display), ולכן ראוי להשתמש במונח פוסט-דוקומנטארי כזאנר הטלוויזיוני במקרים של תוכניות דוקומנטאריות .

אורך פרק הוא 4 דקות אף על פי שהנשים מתחלפות ל-8 ימים. פועל יוצא מכך הוא שאנו מקבלים תמצות עלילתי של יותר משבוע המתרחש בשני מרחבים נפרדים: ביתן של שתי הנשים. לשם כך מגויסים אמצעי עריכה מקצועית. אמנם התוכנית אמא מחליפה איננה מבוימת במובן הקלאסי, ואיננה מצולמת לפי תסריט ידוע מראש, אך אמצעים טכנולוגיים מסייעים בעריכת התוכנית הן מבחינת מבנה הפרק והן מבחינת תכנים, ובכך יוצקים לתוך המציאות הטלוויזיונית סממנים של דרמה.

התוכנית אמא מחליפה היא תוכנית דוקומנטרית בהגדרתה, אך היא אינה מתעדת את המציאות, אלא מציגה אותה. התוכנית ערוכה ומשתמשת באמצעים טכניים כגון: voice over, מוזיקה, אינטגרציה בין צילומים ויצירת קשר סיבתי מלאכותי בין אירועים על מנת להבנות נרטיב מסוים. התוכנית משתמשת בסממנים של דרמה על מנת ליצור עניין אצל הצופה, ולכן מציגה רק את האירועים הקיצוניים יותר. אי לכך, דמויות האם בתוכנית מוקצנות לאם טובה ואם רעה, וניכר כי קיימים הבדלים בכמויות המלל בין סוגי האמהות השונים בשלב של החלפת החוקים.

בכל פרק מוצגות שתי אמהות הנבדלות בתכונה מסוימת, ובכך התוכנית למעשה יוצרת תחרות בין האמהות, ובין סוגי הורות , ומאפשרת לקריין הגברי, ובאמצעותו גם לקהל, לשפוט את האמהות, במטרה לעצב דמות אם אידיאלית. התוכנית אמנם עוסקת באמהות, אך היא מתמקדת ביחסים בין הגבר לאשה, ומאמצת פרספקטיבה גברית. תפקידי האם המוצגים בתוכנית הם מסורתיים, והאם אינה מצולמת במ עבודתה, אלא במקרה בו רוצים להדגיש כי מ העבודה משפיע בצורה שלילית על תפקוד האם. כך, מוצגות הנשים באופן חלקי, על תפקודן בבית.

ניכר כי הסדרה מבנה ומעצימה קונפליקטים, ופותרת אותם באופן שטחי בסוף התוכנית. הדמות הטובה משמרת את ערכיה, ואילו הדמות הרעה מאמצת את הערכים ההגמונים שלומדת אצל ה משפחה חדשה . המסרים בנושא אמהות בתוכנית תומכים במודל האמהות האינטנסיבית, ומשמרים את מיתוס האם. האם הטובה היא זו שעובדת, אך מגשימה את עצמה דרך אימהותה. האם אינה מקבלת את ביטוייה כסובייקט, אלא מוצגת כאובייקט המשרת צרכים מסוימים, ולכן ניתן לומר כי הנשים בתקשורת עדיין מוצגות כאחר. אופן הצגת האם בתוכנית אמא מחליפה חושף את מיתוס האם על כל מורכבותו ומאפייניו. השוואה בין האמהות משמרת את מלחמת האמהות, גורמת לאשמה, מטיפה לאימוץ ערכים הגמונים, מדירה מודלי הורות אחרת , משמרת את מודל האמהות האינטנסיבית, מזהה את האמהות עם ההטרוסקסואליות והמונוגמיה, ובכך משעתקת את יחסי הכוח בחברה, והערכים הפטריאכלים.

המאמר נכתב על ידי עדי כהן (MA) בהתבסס על עבודת סמינר בנושא  "ייצוגי דמות האם בתוכנית אמא מחליפה".

חזרה למגזין
Loading