דיני הורות משותפת

18/05/2016

כאשר מחליטים להתחיל תהליך של הורות משותפת חשוב מאוד להעמיק את הידע אודותיו ולהכיר אותו גם מהפן החוקי. הורות משותפת הינה צורת הורות אלטרנטיבית ואין חוק נקודתי שמטפל בה. הזכויות והחובות של הורים בהורות משותפת מבוססות על הסכמים חוזיים ותקדימים משפטיים. באופן כללי, הסכמי הורות משותפת דומים להסכמים שנקבעים בהליכי גירושין. הכוונה היא שבגלל שהילדים המשותפים גרים בשני מקומות נפרדים ומטופלים על ידי שני ההורים, יש להגיע להסדר קבוע מראש לגבי צורת המשמורת ביניהם. בחלק מהמקרים בוחרים השותפים במשמורת משותפת שמשמעותה חלוקה שווה בגידול הילד ובחלק מחליטים על משמורת לא שוויונית, בה יש משמורן ראשי (בדרך כלל האם) ומשמורן משני.למרות שאין חוק נקודתי שמטפל בנושא של הורות משותפת, החוזה בין השותפים להורות חייב להיות מעוגן בהסכם משפטי מסודר, חתום על ידי עורך דין ומוגש לבית דין לענייני משפחה, זאת על מנת לתת לו תוקף חוקי שישמש כראיה במקרה של חילוקי דעות עתידיים.

נושאים מרכזיים להסכם הורות משותפת

באופן עקרוני, ניתן להכניס להסכם הורות משותפת כל מה שהשותפים להורות מעוניינים בו. יחד עם זאת, ישנם מספר נושאים בסיסיים שחובה לכלול בהסכם כזה, לצורך הסדרה בסיסית של נושא גידול הילד המשותף-

 

-הסדרי ראיה- הדבר הבסיסי ביותר שיש לקבוע לגבי הורות משותפת הוא חלוקת הימים בין ההורים. כמה פעמים בשבוע ישהה הילד אצל כל אחד מההורים. מה תהיה מידת הגמישות לשינויים בנושא. כל זה כמובן צריך להיות על הסכמת שני הצדיים ותוך התחשבות בלתי מתפרשת בטובתו של הילד. כדאי לכלול בהסכם הורות משותפת גם התייחסות למקרים חריגים כמו נסיעות לחו"ל, העתקת מקום מגורים מעבר למרחק מסוים, שינויים בלתי צפויים בהסדרי הראיה ועוד.

 

-מזונות- תשלומי מזונות בהורות משותפת דומים גם הם למקרים של הורים גרושים. מתוקף החוק, האב מחויב לשלם מזונות עבור ילדיו הקטינים במקרה בו ההורים לא חיים יחדיו.בדרך כלל מדובר בתשלום חודשי של סכום שנקבע מראש על פי צרכיו הבסיסיים של הילד, בתוספת סכום שנקרא הבטחת מדור, הווה אומר, חלקו היחסי של הקטין בהוצאות הנדרשות למגורים. המוסד הלאומי קובע סכום מינימלי של 1300 ש"ח לחודש עבור קטין כדמי מזונות בסיסיים. כמובן שישנם שינויים על פי המצב הסוציו-אקונומי שח ההורים והצרכים של הילד. בנוסף, צריכה להיות התייחסות גם לנושאים חשובים אחרים כמו הוצאות שונות השייכות לתחומי הבריאות והחינוך.

 

-מעמד הורי- לפי החוק, שני השותפים הם בעלי זכויות וחובות בטיפול בילדים שנולדו להם. יחד עם זאת, חשוב להסדיר את נושא המעמד ההורי באמצעות הסכם הורות משותפת מסודר. בדרך זו ניתן להגן על זכויות של כל אחד מההורים ולקבע את מעמדם ההורי.

בנוסף, ישנם מקרים אליהם אין התייחסות מובחנת בחוק וכאן נכנס תוקפו של ההסכם. למשל, כאשר אחד מהשותפים להורות חי בזוגיות עם אדם אחר- מהו מעמדו? האם הוא בעל זכויות וחובות כלפי הילד. מצד אחד, הוא לוקח חלק פעיל בגידולו, מצד שני אין לו מעמד הורי חוקי. סיבות אלו ואחרות מחייבות עריכת הסכם מסודר שיבהיר וישמר את המעמד ההורי של כל אחד מהשותפים כפי שהוסכם על ידי שני הצדדים.

 
חזרה למגזין
Loading