חוק משפחות חד הוריות- תשנב, 1992

17/12/2011
המונח "חד-הורות" כולל בתוכו משפחות בהן יש הורה יחיד, מאילוץ או מבחירה: אלמנות, גרושות, רווקות שהביאו ילד לעולם באמצעות תרומת זרע מבנק הזרע או מגבר שאינו מכיר בילד ואינו תומך בו, נשים עגונות או פרודות מבן זוגן. "חוק משפחות חד-הוריות" שנחקק בשנת 1992, מגדיר הורה יחיד בזו הלשון: "תושב ישראל שאינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן-זוגו, אשר בהחזקתו ילד הנמצא עמו ואשר טרם מלאו לילד 18 שנים" חוק זה עיגן בתוכו לראשונה את מכלול הזכויות של משפחות חד הוריות (על אף שמרביתן היו קיימות עוד קודם). החידוש בחוק הוא בעצם הכרה משפטית במבנה משפחתי שבו עומד/ת מפרנס/ת יחיד/ה ללא קשר לאופן שבו נוצר המבנה הזה. טרום ההכרה החוקית במבנה המשפחתי החד הורי, ניתנו הטבות למשפחות חד הוריות במקרה של אלמנות בלבד.

ההטבות להורה יחיד שניתנו במסגרת החוק:
הבטחת הכנסה- הגדלת הסיוע להורה יחיד רווק או גרוש הזכאי לקצבת הבטחת הכנסה בהתאם לסיוע שניתן קודם לכן לאלמנות בלבד. להבטחת הכנסה שלוש רמות של קצבה: 1. קצבה בשיעור רגיל – לתקופה קצרה של עד שנתיים. 2. קצבה בשיעור מוגדל – לתקופות ממושכות יותר. 3. קצבה בשיעור מיוחד – מיועדת לאלמנות. עם כניסת החוק לתוקף כ-80% מאמהות החד הוריות שכבר קיבלו הבטחת הכנסה – 11,000 מתוך 13,700 – זכו לקצבה בשיעור המיוחד. פטור ממבחן תעסוקה, ביטול תקרת ההשתכרות להורה יחיד.
הכשרה מקצועית‏- הורה יחיד זכאי לקדימות בהכשרה מקצועית לפי כללים ותנאים שנקבעו בתקנות.
מעונות-יום‏- הורה יחיד זכאי לקדימות בקבלת ילדיו למעון-יום.
הלוואה לשיכון- הורה יחיד זכאי להלוואה מוגדלת מאת המדינה או מטעמה לצורכי דיור, בשיעורים, בתנאים ובכללים שקבע שר הבינוי והשיכון לאחר התייעצות בשר.
מענק לימודים חד שנתי לילדי משפחות חד הוריות בגילאי 6-14.
הורות יחידנית מזכה גם בהטבה בתשלומי ארנונה


הרקע להצעת החוק:
בשנת 1971 פרסם המוסד לביטוח לאומי דו"ח בשם "דפוסי עוני בישראל" שחשף את מימדי העוני בקרב משפחות חד הוריות. מאז החלו לפרסם דו"חות, מחקרים ונתונים סטטיסטיים אודות משפחות אלו. ביוני 1991 פורסם הדו"ח "עוני בקרב נשים בלי בן זוג" לפיו הנשים העניות ביותר בישראל הן נשים גרושות. פרסומים אלו היוו תמריץ לארגוני נשים ובראשם נעמ"ת לפעול למען הצעת חוק בנושא.
שנת 1989 הייתה שנה משמעותית לקידום הצעת חוק: נעמ"ת הקימה את עמותת מיחד (מעין ארגון גג למשפחות חד הוריות) ופנתה לרשויות המקומיות תוך ליווי תקשורתי צמוד. לבסוף הגישה יו"ר ועדת העבודה והרווחה ממפלגת העבודה, אורה נמיר, את הצעת החוק. היא אושרה שלוש שנים אחר כך- ב-1992.

התיקונים לחוק
1994 - שינוי בהגדרת "הורה יחיד" כך שיכיל גם אמהות עגונות, פרודות ועולות חדשות הנמצאות בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים שבן זוגן אינו שוהה בארץ.
1998 - צומצמה הגדרת הורה יחיד: "בתנאי שאין לו בן זוג אחר" - בתיקון זה עולה תמונה פטריארכלית מובהקת הרואה במשפחה שבראשה גבר מפרנס ואישה מטפלת את המבנה המשפחתי האולטימטיבי.
21 - הרחבת הגדרת "הורה יחיד" כשהוכללו בה נשים ששהו במקלט לנשים מוכות.
יש לציין כי חוק ההסדרים 23 קיצץ בשליש את קצבאות ההכנסה לכלל המשפחות הזכאיות, ביניהן גם חד הוריות. חזרה למגזין
Loading