מתי משמרים זרע

14/11/2011
אף אחד לא מעוניין לחשוב על האפשרות של מחלה קשה שתפגע בכושר הפוריות ותמנע מאיתנו או מיקירנו להביא צאצא לעולם, אלא אם בחרנו להימנע מכך בצלילות הדעת, ומתוך בחירה חופשית. עם זאת, בשל מקרים רבים של בעיות פוריות או מחלות הפוגמות בפריון הזרע, התערבה הטכנולוגיה ותרמה את חלקה לרפואה ומזה זמן מה מאפשרים לחולי סרטן, לדוגמה, להקפיא זרע ולשמרו, לעת הצורך.

לצורך הבאת ילדים לעולם יש להפרות את הביציות של האישה עם זרע של גבר. בעיות פוריות מעידות למעשה על אי תפקוד של זרע או ביצית, המקשות על הליך של הריון. הפתרונות במקרה של פוריות זרע או של ביצית שונים זה מזה, אך קיימים. לאחרונה עלו סוגיות ודיונים רבים בנושא של הקפאת זרע לטובת שימורו במקרים של מחלות או אסונות, שלא נדע.
לשם כך בנק הזרע מאפשר הקפאת זרע ושימורו למשך שנים במקרים בהם יש חשד להרס תאי האב הזכריים, כתוצאה ממחלה או טיפול תרופתי/ כימותרפי שעשוי לפגוע בפוריות לטווח הארוך. בכלל זה, טיפולים בחולי סרטן עלולים לפגוע בכושר הרבייה אצל גברים ונשים כאחת, ועל כן מומלץ לבצע הקפאה של הזרע או הביצית עוד בטרם הטיפולים הכימותרפיים, ונשקפת סכנה לאיכות הזרע גם לאחר ההחלמה. לרוב, מדריכים את החולה לבצע בדיקת איכות הזרע ולשקול אפשרות של הקפאה, גם אם אינו שוקל הורות כרגע או הרחבת המשפחה, כבר בעת אבחון הגידול הסרטני, בעיקר אם מדובר בגידול באזור האשכים. כמו כן, לחולים צעירים יש סיכוי טוב יותר להחלים ולחדש את תאי הזרע בעתיד, במידה והליך ההתבגרות הגופני הטבעי לא נפגע, ועל כן גיל החולה הוא קריטריון נוסף להחלטה על שמירת הזרע. בין אם מדובר באדם חולה ובין אם לאו, האפשרות להקפיא זרע קיימת וניתנת לכל דורש, ובתשלום סמלי. חזרה למגזין
Loading